• Knjigovodstveni softver
 • Edukacija zaposlenih
 • Finansijski konsalting
 • Kompletne knjigovodstvene usluge
 • *** Vaš LIČNI knjigovođa
 • *** Kurirska služba

 

O nama

 

     Agencija Knjigovodstvo je stručni, tehnički i kadrovski dobro opremljen savremeni biro,  koji viÅ¡e od 20 godina uspeÅ¡no pruža usluge u oblasti finansija, većinom kroz računovodstveno-knjigovodstvene i konsalting usluge.

     Iskusno i sertifikovano osoblje,  koristeći najsavremenije metode u radu, uvek je spremno  posvetiti punu pažnju i detaljno se upoznati sa svim potrebama i zahtevima svakog klijenta, uvažiti ih, sagledati sve različitosti i specifičnosti i predložiti reÅ¡enja, a svoj rad i delovanje prilagoditi i usmeriti u dogovorenom i optimalnom pravcu.

     Lični računovoÄ‘a je specifičan, u praksi uspeÅ¡no potvrÄ‘en i najčešće traženi oblik saradnje. Klijent pretežno saraÄ‘uje sa jednim - svojim ličnim računovoÄ‘om. 

     To je praktičan, pouzdan i produktivan način saradnje koja doprinosi:

           - izraženim i stabilnim kontinuitetom u svakodnevnom radu,

           - veoma dobrim poznavanjem stanja u radu i poslovanju klijenta,

           - odličnom meÄ‘usobnom poslovnom komunikacijom,

           - formiranjem punog meÄ‘usobog poverenja.

     Takav način saradnje rezultira stalno ažurnim knjigovodstvenim stanjem klijenta i brzom dostupnosti svih poslovnih finansijsko - računovodstvenih informacija i analiza iz poslovanja samog klijenta ali i okruženja. To su bitne pretpostavke za kvalitetno i pravovremeno poslovno odlučivanje menadžmenta.

     Klijentima svojim radom i izuzetnim zalaganjem zaposlenih:

           - olakÅ¡avamo i pomažemo u svakodnevnom radu,

           - smanjujemo troÅ¡kove poslovanja,

           - pružamo stalnu dostupnost dokumentaciji i ažurnim podacima,

           - pružamo punu informisanost o svim relevantnim poslovnim i zakonskim promenama.

     Saradnja sa nama je racionalna, stabilna i dugotrajna, uvek na obostrano zadovoljstvo.

 

     Kontaktirajte nas i proverite!

     Upoznajte se sa naÅ¡im uslugama i trenutnim akcijama 

*** Za sve pružene računovodstveno-knjigovodstvene, administrativne i konsalting usluge preuzimamo svu zakonom predviđenu odgovornost.

 

 

 Misija

     NaÅ¡a misija je - da savremnim i visokokvalitetnim metodama rada, kontinuirano i konzistentno pružamo usluge i plasiramo informacije iz oblasti računovodstva, uz stalni stručni i profesionalni napredak zaposlenih, dajući time svoj puni doprinos efikasnijem i profitablinijem radu naÅ¡ih klijenata, kao bitnom preduslovu za poboljÅ¡anje i oplemenjivanje radnog i životnog okruženja, a time i razvoju i prosperitetu naÅ¡eg druÅ¡tva u celini.

 

Vizija

     NaÅ¡a vizija je - da ostanemo viskoko kotirani i pouzdan partner u oblasti računovodstva u Srbiji, prepoznatljiv po stalnim uvoÄ‘enjem viÅ¡ih standarda u poslovanju, kreiranjem novih i kvalitenijih trendova u radu, uz puno uvažavanje i prepoznavanje potreba klijenata u sadaÅ¡njem i u vremenu koje tek dolazi.

 

Ciljevi

 • Stvaranje uslova za pružanje jedinstvene i napredne informaciono-računovodstvene usluge.
 • Efikasno korišćenje resursa uz stalno dizajniranje i prilagoÄ‘avanje potrebne infrastrukture.
 • UvoÄ‘enje novih i unapreÄ‘enje postojećih usluga univerzalnog servisa i komercijalnog uslužnog asortimana.
 • Uključenje u tokove meÄ‘unarodnih standarada u radu i stručnih integracija.
 • UnapreÄ‘enje kadrovske strukture i redefinisanje politike kadrova.

 

Slogani

 • Tajna uspeha nije u tome da radimo ono Å¡to želimo, već da želimo ono Å¡to radimo!
 • Ne dozvoli da ti jučeraÅ¡nji dan oduzme previÅ¡e danaÅ¡njeg dana!
 • I najveće kule podižu se od zemlje!

 

 

clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved