• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-10-28 # 14:37:25

Prosečna zarada za septembar 2011


Prosečna zarada isplaćena u septembru 2011. godine iznosi 53.838,00 dinara i ona je za 1,0% nominalno, odnosno 0,8% realno veća od prosečne zarade isplaćene u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji


 

     Prema saopÅ¡tenju RZS br.291. od 25.10.2011. ( objavljeno u Sl.glasniku RS br.80/2011.) prosečna bruto zarada isplaćena u septembru 2011.  u Republici Srbiji iznosi  53.838,00 dinara.

     Prosečna neto zarada, zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u septembru 2011. iznosi  38.763,00 dinara.

     Bruto zarada isplaćena u septembru 2011. veća je nominalno za 1,0% a realno za 0,8% u odnosu na istu iz avgusta 2011. godine. U odnosu na prosečnu bruto zaradu isplaćenu u 2010. godini, septembarska bruto zarada  nominalno je veća za 13,5%, a realno za 1,8%.

     Od 1. novembra 2011. godine najviÅ¡a osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 269.190,00 dinara, Å¡to predstavlja petostruki iznos prosečne bruto zarade isplaćene u septembru 2011.godine, (5 x 53.838,00 = 269.190,00).

 

     U trećem kvartalu 2011. godine prosečno isplaćena bruto zarada iznosi 53.762,00 dinara, prema saopÅ¡tenju Republičkog zavoda za statistiku i objavljenog podatka u Sl.glasniku RS br.80/2011. Na osnovu ovog podatka menja se i najniža osnovica obračuna doprinosa od 1. novembra 2011. godine i ona iznosi 18.817,00 dinara, u skladu sa čl. 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

     Iznos najniže osnovice obračuna doprinosa za obavezno socijalno osiguranje primenjivaće se u periodu 01.11.2011.-31.01.2012. godine.

 

Tabela 1. Zarade po zaposlenom u R.Srbiji:                   

    Pregled prosečnih zarada u R.Srbiji isplaćenih u 2011. godini

Mesec  2011        RSD Nominalni indeksi zarada Realni indeksi zarada SaopÅ¡tenje RZS 
Prosečne zarade

tek.2011  pret.mes.

  tek.2011   isti 2010   tek.2011    Ø 2010 tek.2011 pret.mes  tek.2011  isti 2010    tek.2011     Ø 2010
 Bruto      Neto   Bruto     Neto   Bruto        Neto  Bruto      Neto   Bruto     Neto  Bruto      Neto   Bruto       Neto
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
IX 53.838,00 38.763,00 101,0   101,0 112,1   112,1 113,5   113,5 100,8   100,8 102,6   102,6 101,8   101,8 291/2011
VIII 53.285,00 38.389,00   98,4         98,1 112,9     113,1 112,3     112,4  98,4      98,1 102,2     102,4 100,9     101,0 262/2011
VII 54.164,00   39.127,00   99,2         99,5 111,9   113,1 114,2   114,6   99,7     100,0   99,8   100,9 102,5   102,9 234/2011
VI 54.616,00   39.322,00 111,3 111,2 115,0   115,1 115,1   115,2 111,6   111,5 102,0   102,1 102,9   102,9 208/2011
V 49.064,00   35.362,00   90,0       90,0 105,6   105,7 103,4   103,6   89,6       89,6   93,1       93,2   92,2       92,3 164/2011
IV 54.532,00   39.298,00 109,9   109,8 112,4   112,4 114,9   115,1 108,7 108,6   98,0     98,0 102,8 103,0 131/2011
III 49.633,00   35.777,00 100,5   100,7 106,8   106,8 104,6   104,8   98,0         98,1   93,6         93,6   94,6         94,8 103/2011
II 49.394,00   35.538,00 104,2   104,5 110,1     109,9 104,1     104,1 102,7     103,0   97,8         97,6   96,6         96,6 72/2011
I 47.382,00   34.009,00   86,2       85,9 113,8   113,6   99.9         99,6   85,0         84,7 102,3   102,2   94,0         93,7 40/2011

 


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved