• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-04-07 # 15:52:14

Referentna kamatna stopa 12,50 odsto


Iznenađujući rast cena hrane i dalje vrše veliki pritisak na inflaciju, koja se obuzdava povećanjem referentne kamatne stope, a time i kamate za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda.


 

Na sednici Izvršnog odbora NBS od 07.04.2011. odlučeno je da se poveća referentna kamatna stopa za 0,25 procentna poena, tako da ona od 07.04.2011.iznosi 12,50%.

Cene neprehrambenih proizvoda su stabilne, ali na stopu inflacije presudan značaj ima neočekivan visok rast cena hrane, kao rezultat svetskih kretanja ali i nasleđenih sistemskih rešenja u ovoj oblasti.

U narednom periodu se očekuje slabljenje pritiska cena hrane na inflatorna kretanja, posebno od početka druge polovine godine, sa obimnijim pristizanjem novih poljoprivrednih proizvoda na tržiÅ¡te, sa većom ponudom, koja će se neminovno suočiti sa daljim padom tražnje, uzimajući u obzir skroman oporavak privrede i visoku nezaposlenost. Sve bi to trebalo da deluje dezinflatorno. 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 12. maja 2011. godine.

Povećanje referentne kamatne stope odraziće se na povećanje kamte za manje i neblagovremeno plaćanje javnih prihoda, sa 22,25% na 22,50%, ali i za više plaćene javne prihode, za koje je tražen povraćaj, a nije dobijen u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj.

Prema članu 75. st.1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nа iznos mаnje ili viÅ¡e plаćenog porezа i sporednih poreskih dаvаnjа, obrаčunаvа se i plаćа kаmаtа po stopi jednаkoj godiÅ¡njoj referentoj stopi centrаlne emisione bаnke uvećаnoj zа deset procentnih poenа, primenom komforne metode obrаčunа.  

 

Kamatne stope za 2011. godinu

 Datum

Referentna kamatna stopa        NBS

GodiÅ¡nja kamatna stopa za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda

od

do

1.

2.

3.

4.

01.01.2011.

16.01.2011.

11,50%

21,50%

17.01.2011.

09.03.2011.

12,00%

22,00%

10.03.2011.

06.04.2011.

12,25%

22,25%

07.04.2011.

 

12,50%

22,50%

 


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved