• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-03-10 # 16:37:28

Povećana referentna kamatna stopa na 12,25 odsto


Na sednici Izvršnog odbora NBS odlučeno je da se poveća referentna kamatna stopa za 0,25 procentna poena, tako da ona od 10.03.2011.iznosi 12,25%.


Povećanje referentne kamatne stope odraziće se na povećanje kamte za manje i neblagovremeno plaćanje javnih prihoda, sa 22% na 22,25%, ali i za više plaćene javne prihode, za koje je tražen povraćaj, a nije dobijen u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj.

Prema članu 75. st.1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nа iznos mаnje ili viÅ¡e plаćenog porezа i sporednih poreskih dаvаnjа, obrаčunаvа se i plаćа kаmаtа po stopi jednаkoj godiÅ¡njoj referentoj stopi centrаlne emisione bаnke uvećаnoj zа deset procentnih poenа, primenom komforne metode obrаčunа. 

Osnovni razlog povećanja referentne kamatne stope je troškovni pritisak na cene industrijsko-prehrambenih proizvida, uzrokovan prvenstveno porastom cena poljoprivrednih proizvda, što sve zajedno ima uticaj na inflatorna kretanja.

Pored poljoprivrednih proizvoda, u porastu su i svetske cene nafte i osnovnih metala. Ovi negativni efekti ublaženi su jačanjem kursa dinara, čime je efekat rasta cena uvoznih proizvida ublažen, ali i procene da će tražnja u narednom periodu delovati dezinflatorno, s obzirom na skroman oporavak privrede i visoku nezaposlenost.

Imajući navedeno u vidu, povećanjem referentne kamatne stope za 0,25% NBS teži da obezbedi da se inflacija u srednjem roku naÄ‘e u granicama utvrÄ‘enih ciljeva (4,5±1,5% za kraj 2011. i 4±1,5% za kraj 2012. godine).

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 7. aprila 2011. godine.

 

   Kretanje referentne kamatne stope u 2011. godini:

D a t u m

Referentna kamatna stopa        NBS

Godišnja kamatna stopa zaneblagovremeno plaćanj javnih prihoda

od

do

1.

2.

3.

4.

01.01.2011.

16.01.2011.

11,50%

21,50%

17.01.2011.

09.03.2011.

12,00%

22,00%

10.03.2011.

 

12,25%

22,25%

 

clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved