• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-08-12 # 06:39:23

Referentna kamatna stopa ostaje ista


Izvršni odbor NBS odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na sadašnjem nivou od 11,75%


 

          Na sednici IzvrÅ¡nog odbora NBS od 11.08.2011. odlučeno je da se referentna kamatna stopa zadrži na 11,75% do naredne sednice početkom septembra 2011. godine.

 

          U saopÅ¡tenju iz kabineta guvernera NBS se kaže:

          Inflacija je na silaznoj putanji, u skladu s ranije iznetim procenama IzvrÅ¡nog odbora. Glavni faktori koji utiču na pad inflacije su pad cena hrane po osnovu dobre poljoprivredne sezone i niska agregatna tražnja. Pad meÄ‘ugodiÅ¡nje inflacije bi u narednom periodu trebalo da doprinese smanjenju inflacionih očekivanja, Å¡to će dodatno ubrzati proces dezinflacije.

         MeÄ‘utim, imajući u vidu moguće implikacije vezane za rizike u pojedinim razvijenim zemljama i valutnim zonama, kao i moguće fiskalne rizike u zemlji, IzvrÅ¡ni odbor je odlučio da u ovom trenutku visina referentne kamatne stope ostane nepromenjena. Narodna banka Srbije će nastaviti da prati deÅ¡avanja u meÄ‘unarodnom okruženju kako bi odgovarajućim merama ublažila eventualno prelivanje globalnih problema na domaće tržiÅ¡te.

          Naredna sednica IzvrÅ¡nog odbora NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 08. septembra 2011. godine.

 

          Kamta za manje i neblagovremeno plaćanje javnih prihoda ostaje 21,75%, kao i za viÅ¡e plaćene javne prihode, za koje je tražen povraćaj, a nije dobijen u roku od 30 dana od dana podnoÅ¡enja zahteva za povraćaj.

          Prema članu 75. st.1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nаiznos mаnje ili viÅ¡e plаćenog porezаi sporednih poreskih dаvаnjа, obrаčunаvаse i plаćаkаmаtаpo stopi jednаkoj godiÅ¡njoj referentoj stopi centrаlne emisione bаnke uvećаnoj zаdeset procentnih poenа, primenom komforne metode obrаčunа. 

 

Kamatne stope za 2011. godinu

Datum

Referentna kamatna stopa

Eskontna kamatna stopa NBS*

Godišnja kamatna stopa za

neblagovremeno plaćanje javnih prihoda

od

do

1.

2.

3.

4.

01.01.2011.

16.01.2011.

11,50%

21,50%

17.01.2011.

09.03.2011.

12,00%

22,00%

10.03.2011.

06.04.2011.

12,25%

22,25%

07.04.2011.

08.06.2011.

12,50%

22,50%

09.06.2011.

06.07.2011.

12,00%

22,00%

07.07.2011.

 

11,75%

 

·      Prema odluci Monetarnog odbora NBS od 12.05.2010. eskontna stopa NBS jednaka je referentnoj  kamatnoj stopi (Sl.glasnik RS br.31/2010.).


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved